• Слайдер #1

Ustav

"Uzvinosanoat-xolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 

USTAVI


UMUMIY QOIDALAR

1.1. "O'zvinosanoat-xolding" xolding kompaniyasi - aksiyadorlik jamiayti (кейинги ўринларда "Компания” деб юритилади),Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 11 январдаги ПК- 255 - сонли "Мева-сабзавотчилик ва узумчилик сохдсини ислох қилиш буйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида"ги карорига мувофиқ ташкил этилган булиб, Ўзбекистон Республикасининг Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил 25 октябрда 1065- сонли реестр тартиб рақами билан давлат руйхатидан утказилган. 

BIRIKTIRILGAN  HUJJAT:

USTAV 25.07.2014 1.27 MB.pdf

Ko'rishlar: 1944